Drept Fiscal

In considerarea seriozității si profesionalismul asociate serviciilor prestate de către cabinet, dar, mai ales, a notorietății câștigate în rândul clienților, de-a lungul timpului, coroborata cu preocuparea noastră de a asigura accesul la un pachet de servicii variat, ne extindem aria de competența, fapt pentru care garantam, prin prisma calității actelor/acțiunilor:

  • asistență, consultanță și reprezentare juridică cu privire la inspecțiile fiscale, respectiv economico financiare inclusiv a celor efectuate de structurile antifraudă fiscală;
  • asistență, formulare cereri si reprezentare juridică în problemele care se referă la colectarea creanțelor fiscale (spre exemplu: clarificare obligatii fiscale datorate, executare silita, răspundere solidara);
  • asistență juridică, formulare cereri, reprezentare profesionistă în toate etapele procedurale care se circumscriu sferei contenciosului administrativ fiscal.
TOP