Capitolul al III: Politica de control a principalilor factori destabilizatori ai concurenţei Aşa cum am văzut, principalii factori destabilizatori ai concurenţei pure şi perfecte îi reprezintă fenomenul concentrărilor şi intervenţia statului în economie. Întrucât nu se poate vorbi de o eliminare a acestora, ei vor trebui ţinuţi sub control, încercându-se a se minimaliza efectele nocive
Capitolul al II-lea: Domeniile de aplicare a regulilor de concurenţă   Aşa cum se desprinde chiar din titulatura secţiunii 1 „Reguli aplicabile întreprinderilor” a capitolului I „Reguli de concurenţă” din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, precum şi din art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea concurenţei, regulile privind concurenţa se aplică în primul
Capitolul I: Concurenţa – mijlocul prin care se asigură echilibrul şi progresul economic pe piaţă Secţiunea a 4-a: Reglementarea internă, comunitară şi internaţională Subsecţiunea 4.1. Necesitatea edictării unor norme de concurenţă   Pentru cvasitotalitatea statelor lumii, principala formă a schimburilor internaţionale de bunuri o constituie comerţul internaţional. Libertatea comerţului şi industriei (principiu general ale cărui
Capitolul I: Concurenţa – mijlocul prin care se asigură echilibrul şi progresul economic pe piaţă Secţiunea a 3-a: Felurile concurenţei   Concurenţa poate fi privită atât ca un scop în sine (concurenţa – condiţie), condiţia tuturor progreselor economice şi de cărei existenţă depinde însăşi existenţa libertăţii economice pe piaţă,  cât şi ca mijlocul necesar de
TOP